Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ เปิดโครงการเด็กและเยาวชนเกียร์ร่วมใจจิตอาสา
Responsive image
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ มอบหมายให้ นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนเกียร์ร่วมใจจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาหรือสาธารณะให้แก่เยาวชนในชุมชน และเพื่อให้เยาวชนพฤติกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้รักชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำใส ม.3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563