Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
     อันมีสวนยางพาราและสวนผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ส่วนการค้ามีบ้างเล็กน้อย เป็นการค้าแบบการค้าขนาดเล็ก ซึ่งส่วนมากจะติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาล การผลิต หากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จะทำให้การค้าขาย และการท่องเที่ยวขยายมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น

เศรษฐกิจ
     ประชาชนในเขตอบต. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำสวนยาง มีการทำสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการรับจ้างเป็นอาชีพรอง ผลไม้ที่ปลูกมาก เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด  ทุเรียน  สละ  ฯลฯ

การอุตสาหกรรม
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ยังไม่มีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

การพาณิชยกรรม/การบริการ
     เป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และค้าขายกับประเทศมาเลเซียด้านชายแดนยังไม่มีศูนย์การค้า ร้านค้าทั่วไป 10 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน ยังไม่มีบริการ และสถานประกอบการด้านการบริการยังไม่มี มีร้านค้าเล็กๆ เป็นธุรกิจส่วนตัว

ด้านการท่องเที่ยว
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์  มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญ คือ
         - น้ำตกสายรุ้ง  หมู่ที่  ๒  บ้านลาเลาะมาตอ
         - น้ำตกธารหินงาม  หมูที่  ๔  บ้านทรงคีรี

ด้านการปศุสัตว์
     การประกอบการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพเป็นส่วนใหญ่


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้